چلچراغِ سرسرایِ سینه‌ها شیراز من

روشنی‌بخشِ دلِ آیینه‌ها شیراز من

دلگشایی، دلربایی، دلنوازی، دلبری

حافظِ شیرازِ خوب و اون خدوی بالوی سری

رقص شبنم روی گل، پروانه مست بوی گل

از ارم تا کوی سعدی گل نثار روی گل

گل به باغش چیدنی و شاچراغش دیدنی

حرمتش بر دیده واجب، تربتش بوسیدنی

شهر ما بالا بلنده جامه از گل بر تنش

نرگس شهلای خوش‌بو زینت پیراهنش

خاک دامن‌گیر حافظ سرمه‌سای چشم دل

بس گل و شمشاد و ریحان بر شده زین آب و گل

دانلود این ترانه: کلیک

 

    

دوس دارم همه‌ی دنیا رِ ببینم و توی کشور‌ا و شهر‌وی مختلف زندگی کنم؛ اما مطمئنم که هیچ‌جو شیراز خودوم نَمیشه!     

شیراز عزیزُم... روزت مبارک!

    

عکس: همه‌ی کتاب‌های شیرازی من!    

    

+خیلی دوست داشتم از شیراز و اینکه چرا دوستش دارم بگم... ولی حال ندارم!!! ان شالله یه روزی از شیرازم خواهم نوشت.

++ چه خوب که اولین پست امسالم راجع به شیراز جان شد!