الان عطسه کردم؛ لبم ترک خورد.

یاد اون دیالوگ یکی از بیمار های سریال پرستاران افتادم که می گفت:

یه بار عطسه کردم ؛ دنده ام شکست...!

حالا خدا رو شکر که لب من نشکست. والا! 

+ آیا کس دیگه ای هم هست که مثل من عاشق پرستاران بوده باشه؟ در این حد که دیالوگ های خوبش رو برای خودش نوشته باشه؟ (اصلا باید یه پست راجع به سریالهای قدیمی محبوبم که از تلویزیون پخش میشد بنویسم...!)