- خاله! کی این سیبو گاز زده؟ 

- استیو جابز

- 😐 *

چند دقیقه بعد...

- چرا برگ اش رو نکنده؟

- بلد نبوده سیب بخوره.

- کی؟ 

- استیو جابز دیگه...

 

 

*توقع داشت بگم من گاز زدم، یا مثلا چه میدونم، حسنی، علی، حسینی کسی گاز زده نه استیو جابز! هنگ کرد بهار خاله! 

 

این علامت رو اگر نمیبینید، اموجی بی تفاوت و متعحب هست. دقیقا شکل صورت بهار وقتی که من بهش گفتم استیو جابز!

 

+ دوست ندارم که پست هام با موضوع های مشابه باشن؛ اما این مکالمه همین الان با بهار رخ داد که دیدم جالبه! 

++ تن استیو بنده خدا تو گور لرزید!

+++ سیب مورد بحث، همینی هست که عکسش رو گذاشتم و روی تختم هست.