خواننده محبوبت کنسرت داشته باشه و تو نتونی بری...

   

  

  

  

اگه بیس تومن نداده بودم پول کتاب الان حداقل نصف پول بلیط رو داشتم... هی بگید کتاب خوبه؛ کتاب بخرید! دیدین چه به سرم اومد؟!!!

بیشتر از پول، یه یار همراهه که ندارم... (همه یار دارن و بی یار ماییم...)

   

چرا همای را دوست دارم؟:

   

ز من یاد کنید:

در میکده ای که باده اندوخته ام   آتشکده ای که آتش افروخته ام   نی مسجد و نی صومعه نی کعبه و دیر   در مدرسه ای که دانش آموخته ام   در گرد هم آیید و مرا شاد کنید   این گونه اگر رفتم از این خاک ز من یاد کنید!  *

 

دیوانه تری: (این آهنگ کل بیتاش خویه! عشقه!)

بزن ای عاشق دیوانه، به دیوانه سری!

همه دانند در این شهر که دیوانه منم!

به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری!

نگرانم صنما..نگرانم صنما...

صنما با خم ابروی کجت ساخته ام....  *

  

از باده مدهوشم کنید:

از باده مدهوشم کنید...

با که گویم من نمیخواهم نصیحت بشنوم.. آی مردم! آی مردم! پنبه در گوشم کنید.  *

  

این چه جهانیست:

راست بگو راست بگو راست... فردوس برینت کجاست؟

 راستی آنجا هم هر کس و نا کس خداست؟  *

    

+لینک دانلود هر آهنگ انتهای مصرع های منتخب.

++اول شهریور. ساعت 9 شب. عفیف آباد.. هر کی شیرازه و یار و پول و علاقه و حال داره بره! خرید بلیط

+++انصافا این چه جهانیست؟

++++تف!