این چهار ، چهارشنبه ی گذشته، بهترین چهار شنبه های عمرم بوده اند. (به این دلیل که یادم نمیاد قبلیاشون چطور بودن! 😂😂) و این کلاس حافظ شناسی، بهترین کلاس عمرم. (همه ی کلاسای عمرم رو یادمه و قطعا این بهترینشه!) و این پانزده تومان شهریه، بهترین پانزده تومانی که در کل عمرم خرج نموده ام! 

تنها کلاسی بوده، که با ذوق خاصی آماده شده ام، رفته ام و شرکت کرده ام و برگشته ام. بدون خستگی یا تنبلی یا هر چیز دیگری!

اصلا شما بگویید؛ کلاسی که توی خود حافظیه، درباره خود حافظ و غزل هایش، در بعد از ظهر های زیبا و خوش آب و هوا ، با بوی گیاهان نوشکفته، با هم کلاسی هایی عمدتا خیلی بزرگتر(!) ، با شیرینی ها و شکلات های آخر کلاس، با استادی دوست داشتنی و به نظرم خوشتیپ!(موهاشون سفیده. مشکوک نشید!) برگزار می شود، اصلا میتواند غیر از عالی چیز دیگری باشد، انصافا؟ 

+ گندم جان نیومدی... نیومدی... خیلی حیف شد! 

++ این کلاس رو به خیلی ها پیشنهاد کردم و هیچ کس، تاکید میکنم، هیچ کس نیومد! فقط میگم که واقعا ضرر کردن. (این قسمت رو منظورم شما نیستی گندم عزیز) عوضش خودم میرم و عشق میکنم سر کلاسا...

+++ حافظ عشقم عمرم نفسم!